یـک شنبه ، ۱۵ مهر سال ۱۳۹۷

هیئت انتخاب و داوری بخش رادیویی دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش رادیویی دومین جشنواره ملی فانوس

هیئت انتخاب و داوری بخش رادیویی دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

 

جواد قلی زاده دبیر دومین جشنواره ملی فانوس طی احکامی اعضای هیئت انتخاب و داوران این جشنواره را منصوب نمود.

طی این احکام آقایان علی‌اکبر خدابخش، محمداسماعیل براری و ناصر عابدینی به عنوان هیئت انتخاب و هیئت داوران این جشنواره در بخش رادیویی اعلام شدند.