دوشـنـبه ، ۱۶ مهر سال ۱۳۹۷

 هیئت انتخاب و داوری بخش موسیقی و سرود دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش موسیقی و سرود دومین جشنواره ملی فانوس

هیئت انتخاب و داوری بخش موسیقی و سرود دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

جواد قلی زاده دبیر دومین جشنواره ملی فانوس طی احکامی اعضای هیئت انتخاب و داوران این جشنواره را منصوب نمود.

 

طی این احکام جناب آقای مصطفی محدثی خراسانی، جناب آقای آرمان مهربان و جناب آقای ایرج قنبری به عنوان هیئت انتخاب بخش موسیقی و سرود اعلام شدند:

 

در این بخش هیئت داوران بخش موسیقی و سرود دومین جشنواره ملی فانوس نیز معرفی شدند که شامل جناب آقای بهزاد عبدی، جناب آقای محمود اکرامی فر و جناب آقای امیرحسین سمیعی، می باشد.