پنـج شنبه ، ۲۶ مهر سال ۱۳۹۷

 هیئت انتخاب و داوری بخش هنرهای تجسمی و سنتی دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش هنرهای تجسمی و سنتی دومین جشنواره ملی فانوس

هیئت انتخاب و داوری بخش هنرهای تجسمی و سنتی دومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

جواد قلی زاده دبیر دومین جشنواره ملی فانوس طی احکامی اعضای هیئت انتخاب و داوران این جشنواره را منصوب نمود.

 

طی این احکام جناب آقای مسعود نجابتی، جناب آقای سید مسعود شجاعی طباطبایی، جناب آقای منصور فارسی، جناب آقای امیرحسین عالی، جناب آقای حشمت الله نوروزی، جناب آقای محمدرضا فراهانی و جناب آقای سید احسان باقری به عنوان هیئت انتخاب و هیئت داوران بخش هنرهای تجسمی و سنتی اعلام شدند: