یـک شنبه ، ۱ اردیبهشت سال ۱۳۹۸

فراخوان سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

سومین حشنواره ملی فانوس

فراخوان سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

 

با اعلام دبیر سومین جشنواره ملی فانوس، جناب آقای لطیف صادقی، دبیرخانه سومین جشنواره ملی فانوس فراخوان و قوانین ثبت نام و ارسال آثار را منتشر کرد.

هنرمندان استانها از 20 فروردین ماه تا 30 اردیبهشت ماه سال 1398 فرصت دارند با مطالعه قوانین جشنواره در سایت و مراجعه به مدیران هنری استان مربوطه خود جهت ثبت نام و دریافت کدرهگیری و ارسال اثر خود به جشنواره اقدام نمایند.