پنـج شنبه ، ۲۶ اردیبهشت سال ۱۳۹۸

مهلت ثبت نام و ارسال اثر به سومین جشنواره ملی فانوس، تمدید نخواهد شد

مهلت ثبت نام و ارسال اثر سومین جشنواره ملی فانوس

مهلت ثبت نام و ارسال اثر به سومین جشنواره ملی فانوس، تمدید نخواهد شد

مهلت ثبت نام اینترنتی و ارسال اثر به بخش مسابقه این جشنواره تا پایان وقت اداری 31 اردیبهشت ماه است و متقاضیان شرکت در جشنواره تا این زمان فرصت دارند تا علاوه بر ثبت نام اینترنتی و دریافت کدرهگیری که توسط مدیران هنری هر استان انجام می شود، سی دی حاوی اثر خود را به دبیرخانه جشنواره ارسال نمایند.

برر اساس این گزارش، سومین جشنواره ملی فانوس، تیرماه 1398 به دبیری جناب آقای لطیف صادقی برگزار خواهد شد.