دوشـنـبه ، ۲۲ مهر سال ۱۳۹۸

هیئت انتخاب بخش هنرهای نمایشی سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

معرفی هیئت انتخاب بخش هنرهای نمایشی سومین جشنواره ملی فانوس

هیئت انتخاب بخش هنرهای نمایشی سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

 اعضای هیئت انتخاب بخش هنرهای نمایشی سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

طی این اطلاعیه جناب آقای شهرام نوشیر و جناب آقای ایرج افشاری اصل به عنوان هیئت انتخاب بخش هنرهای نمایشی اعلام شدند: