چهارشنبه ، ۲۴ مهر سال ۱۳۹۸

 هیئت انتخاب بخش موسیقی و سرود سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

معرفی هیئت انتخاب بخش موسیقی و سرود سومین جشنواره ملی فانوس

هیئت انتخاب بخش موسیقی و سرود سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

 
 

 اعضای هیئت انتخاب بخش موسیقی و سرود سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

طی این اطلاعیه جناب آقای ایرج قنبری و جناب آقای آرمان مهربان به عنوان هیئت انتخاب بخش موسیقی و سرود اعلام شدند: