سـه شنبه ، ۱۴ آبان سال ۱۳۹۸

هیئت انتخاب و داوری بخش رادیویی سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

معرفی هیئت انتخاب و داوری بخش رادیویی سومین جشنواره ملی فانوس

هیئت انتخاب و داوری بخش رادیویی سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

اعضای هیئت انتخاب و هیئت داوری بخش رادیویی سومین جشنواره ملی فانوس اعلام شد

طی این اطلاعیه جناب آقای محسن ابراهیم و جناب آقای یدالله گودرزی و جناب آقای غلامرضا بحیرایی به عنوان هیئت انتخاب و داوری بخش رادیویی اعلام شدند: