آدرس:

تهران، خیابان شهید مطهری، خیابان میرعماد، شماره 4، طبقه 1

دبیرخانه مرکزی جشنواره ملی فانوس

تلفن: 88506013  -  داخلی 118

فکس: 88746780